شركت معادن سنگ آهن احياء سپاهان

شركت معادن سنگ آهن احياء سپاهان

شرکت معادن سنگ آهن احياء سپاهان (سهامی خاص) يکی از شرکتهای زير مجموعه مجتمع نگين معادن احياء سپاهان می باشد.اين شرکت درتاريخ 7/3/1385 با سرمايه اوليه 10 ميلیارد ريال به منظور بهره برداری از معادن سنگ آهن پلاسری سنگان و خواف از توابع استان خراسان رضوی که توسط هلدينگ صنايع معدنی احياء شناسايی، سرمايه گذاری و تجهيز شده، به ثبت رسيده است . معدن در فاصله 33 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خواف و در ده کیلومتری بخش سنگان واقع شده است . شرکت سنگ آهن احياء سپاهان باتوجه به وجود ذخاير عظيم معدنی در کشور عزيزمان سعی دارد بابهره مندی از جديدترين دانش و تکنولوژی روز دنيا در زمينه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن خويش و همچنين با تکيه بر توانمندی های نيروهای متخصص و بکارگيری ماشين آلات و تجهيزات پيشرفته فعاليت گسترده داشته و بتواند سهمي از صادرات غير نفتي کشور را از آن خود کند.اهداف و زمينه های فعاليت شرکت به شرح زير می باشد :


1)  اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن داخل و خارج از کشور


2)  فراوری مواد معدنی


3)  توسعه صادرات محصولات


4)  خلاقيت و نوآوری


5)  پيمانکاری در زمينه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی


6)  استفاده بهينه از فرصتهای سرمايه گذاريهای داخلی و خارجی


7)  ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای درخصوص اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن و نيز درخصوص تجهيزات و ماشين آلات معدنی


8)  ارتقاء درصد خلوص و کيفيت کليه محصولات


9)  سرمايه گذاری در زمينه های معدنی و صنايع معدنی باشرکت های داخلی و خارجی


10)   صادرات و واردات کليه کالاهای مجازبازرگانی مرتبط