مشاوره احداث كارخانه توليد گندله سنگ آهن شركت فولاد خواف احياء سپاهان با ظرفيت 2 ميليون تن در سالشركت مهندسي طرح گستر كه يك عضوي از مجموعه چرخه فولاد مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان ميباشد ، در آذرماه سال 1392 به عنوان مشاور احداث كارخانه توليد گندله سنگ آهن شركت فولاد خواف احياء سپاهان انتخاب گرديد.  اين شركت مشابه قرارداد مشاوره كنسانتره ، اقدام به تهيه و ارائه گزارشات


جامع طرح هاي توجيه فني و اقتصادي احداث اين كارخانه ، مطالعات بازار ، امكان سنجي فني و اقتصادي ، بودجه بندي ريالي طرح ، تهيه اسناد مناقصه به صورت فارسي و بين المللي ، تهيه خلاصه گزارشات توجيه پذيري اقتصادي ( كامفار ) و همچنين برگزاري مناقصه و پاسخ به سوالات فني و بازرگاني پيمانكاران شركت كننده در مناقصه ، نمود.