افزايش ظرفيت خط توليد آهن اسفنجي كارخانه قائم سپاهان از 200 هزار تن به 600 هزار تن در سال در شركت ذوب آهن اصفهانشركت مهندسي طرح گستر در سال 1384 موفق به عقد قرارداد طراحي ، ساخت ، نصب و خريد تجهيزات جهت اصلاح و بهينه سازي ( Revamp ) واحد توليد آهن اسفنجي قائم 2 واقع در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان گرديد. در اين پروژه ظرفيت كارخانه در فاز اول اجراي طرح ، از ظرفيت اسمي 200 هزار تن در سال به ظرفيت 400 هزار تن و در فاز دوم از 400 هزار تن به 600 هزار تن در سال افزايش يافت.

اين پروژه اواخر سال 1385 با موفقيت به اتمام رسيد و تحويل كارفرما گرديد.