بخشي از سایر پروژه های انجام شده توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر


موضوع قرارداد مبلغ قرارداد محل اجرا مجری نام كارفرما تاريخ شروع تاريخ خاتمه
عمليات خريد ، ساخت و نصب مخزن جداساز ( Segregation Bin ) واحدهاي گندله سازي 1 و 2 5.626.000.000 ريال خوزستان شركت طرح گستر مجتمع فولاد خوزستان 1386 1390
طراحي و ساخت و راه‌اندازي اسكرابر و غبارگيرها ابتداي كوره بصورت EPC 50.000.000.000 ريال خوزستان شركت طرح گستر مجتمع فولاد خوزستان 1385 ادامه دارد
طراحي و ساخت و راه‌اندازي واحدهاي سولفورزدايي در ناحيه احياء مستقيم بصورت EPC 160.000.000.000 ريال خوزستان شركت طرح گستر مجتمع فولاد خوزستان 1386 1391
طراحي و نصب خط ريختگري مداوم افقي 5،000،000،000 يزد شركت طرح گستر صنايع متالوژي يزد 1385 1387
مطالعات فنی و اقتصادی مجتمع فولاد فسا 1،500،000،000 شیراز - فسا شركت طرح گستر مجتمع فولاد فسا 1389 1390
مشاوره احداث كارخانه كنسانتره سنگ آهن خواف با ظرفيت 1.4 ميليون تن در سال باز خراسان رضوي شركت طرح گستر شركت مجتمع فولاد خواف احيا سپاهان 1390 1391
مشاوره احداث كارخانه كنسانتره شركت معادن سنگ آهن احيا سپاهان با ظرفيت 2 ميليون تن در سال باز خراسان رضوي شركت طرح گستر شركت معادن سنگ آهن احيا سپاهان 1392 ادامه دارد
مشاوره احداث كارخانه گندله سنگ آهن شركت فولاد خواف احيا سپاهان با ظرفيت 2 ميليون تن در سال باز خراسان رضوي شركت طرح گستر شركت مجتمع فولاد خواف احيا سپاهان 1392 ادامه دارد
نظارت كارگاهي احداث كارخانه كنسانتره شركت معادن سنگ آهن احيا سپاهان با ظرفيت 2 ميليون تن در سال باز خراسان رضوي شركت طرح گستر شركت معادن سنگ آهن احيا سپاهان 1392 ادامه دارد
نظارت كارگاهي احداث كارخانه گندله سنگ آهن شركت فولاد خواف احيا سپاهان با ظرفيت 2 ميليون تن در سال باز خراسان رضوي شركت طرح گستر شركت مجتمع فولاد خواف احيا سپاهان 1392 ادامه دارد