ایران سایت
خانه / تجربه و سابقه در زمینه مشاوره و نظارت / قرارداد نظارت بر حسن اجرای نصب تجهیزات و احداث ساختمان واحد فیلتراسیون مرکزی کارخانجات کنسانتره شرکت سنگ آهن احیاءسپاهان

قرارداد نظارت بر حسن اجرای نصب تجهیزات و احداث ساختمان واحد فیلتراسیون مرکزی کارخانجات کنسانتره شرکت سنگ آهن احیاءسپاهان

با عنایت به افزایش معضلات تامین آب کارخانجات کنسانتره ، شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان و همچنین به منظور افزایش میزان کیفیت آب در گردش کارخانجات کنسانتره ، این شرکت اقدام به پیاده سازی پروژه فیلتراسیون مرکزی به ظرفیت 100 تن بر ساعت ، نموده است.

همچنین با توجه به تجربیات و دانش فنی شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر و حسب نیاز شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان ، قرارداد نظارت بر حسن اجرای نصب تجهیزات واحد فیلتراسیون مرکزی کارخانجات کنسانتره در روزهای پایانی سال 1397 با این شرکت منعقد گردید و درحال حاضر این پروژه به بهره برداری رسیده است .

تصاویر پروژه


طراحی سایت