ایران سایت
خانه / مشاوره

مشاوره

مشاوره ، نظارت عالیه و کارگاهی احداث فاز 1 ، 2 و 3 کارخانجات کنسانتره سنگ آهن احیاء سپاهان

قرارداد نظارت بر حسن اجرای نصب تجهیزات و احداث ساختمان واحد فیلتراسیون مرکزی کارخانجات کنسانتره شرکت سنگ آهن احیاءسپاهان

مشاوره و نظارت عالیه اجرای انبار مرکزی محصول سایت 2 کارخانجات کنسانتره شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به همراه سیستم انتقال و بارگیری محصول

مدیریت پیمان ( MC ) اجرای پروژه گندله سازی شرکت مهندسی قائم سپاهان

نظارت عالیه و کارگاهی احداث کارخانه فروسیلیکو منگنز شرکت فروآلیاژ نیزار

طراحی انبار مرکزی و تجهیزات و تاسیسات زیربنایی و اختصاصی مربوطه ، طراحی کارگاه ساخت و تعمیرگاه مرکزی و طراحی محوطه سازی نواحی مربوطه شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان واقع در منطقه سنگان ، خواف استان خراسان رضوی

انجام مطالعات و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان

انجام مطالعات سیستماتیک و بررسی نقاط قوت و ضعف در خصوص صنایع مختلف ( فولادی ، پتروشیمی و معادن ) و بررسی فرصتها و تهدیدهای موجود پیرامون سرمایه گذاری در صنایع مدنظر در داخل و خارج کشور با رویکرد استراتژیک شرکت با گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری


طراحی سایت