چهارمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی 19 بهمن ماه 1400

چهارمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد تکریم از چهره های نامی صنعت و‌اقتصاد کشور ۱۹بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. طی ارزیابی های صورت گرفته توسط جناب آقای دکتر خزایی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)  که ریاست کمیته علمی اجلاس را برعهده داشتند در چهارده گروه تعیین شده سازمان های مورد ارزیابی قرار گرفته ،که درنهایت شرکت مهندس بین المللی  طرح گستر در کنار۴۰ سازمان موفق دیگر مفتخر به حضور در این اجلاس شدند. این مراسم با سخنرانی جناب آقای دکتر خزایی و‌ جناب آقای دکتر ممیز عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پنل اول اجلاس و سپس جناب آقای دکتر قوامی معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد، جناب آقای دکتر بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و‌ جناب آقای حجت الاسلام مبلغی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که ریاست شورای سیاستگذاری اجلاس را برعهده داشتند به پایان رسید.