ایران سایت
خانه / معرفی بخش های مختلف شرکت

معرفی بخش های مختلف شرکت

معرفی بخش های مختلف شرکت

1- واحد طراحی و مهندسی

واحد طراحی و مهندسی شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر با عنایت به مسئولیت خطیر این واحد در انجام پروژه های EPC با استفاده از آمیزه ای از نیروی مجرب باتجربه به عنوان قلب تپنده واحد و نیروی جوان متخصص به عنوان بازوی عملیاتی کار به صورت کاملا حرفه ای تجهیز گردیده است . یکی از فعالیت های این واحد انجام عملیات طراحی پروژه های EPC به عنوان مهمترین و اساسی ترین عامل در اجرای اینگونه پروژه ها می باشد .

همچنبن نظر به نیاز مبرم کارخانجات صنعتی و معدنی به مهندسی معکوس و بومی سازی تجهیزات ، این واحد با بکارگیری پرسنل متخصص و ابزار و تجهیزات به روز نیاز کارفرمایان را در این بخش به صورت کاملا حرفه ای مرتفع می سازد.

واحد طراحی و مهندسی

2- واحد پروژه ها

این مجموعه به منظور برنامه ریزی و کنترل بر اجرای پروژه های خود به عنوان اصلی ترین رکن در اجرای پروژه های   EPCو همچنین پروژه های بهره برداری ، واحد پروژه های خود را با امکانات و نیروهای متخصص و با تجربه تجهیز نموده است . در این واحد کلیه روشها و دستورالعملهای اجرایی مربوطه تهیه و به تأیید هیات مدیره محترم می رسد .لازم به ذکر است روشها و دستورالعملها به صورت ادواری مورد بازنگری قرار می گیرند و همواره به روز رسانی می گردند تا پروژه ها با بهترین حالت ممکن برنامه ریزی ،کنترل و اجرا گردند.

 واحد پروژه ها

3- واحد نظارت و کنترل کیفی

این مجموعه با توجه به اهمیت مسئولیتی که در انجام پروژه های EPC و همچنین پروژه های بهره برداری عهده دار می باشد  ، یک سیستم خود کنترلی در درون سازمان برای تضمین کیفیت ایجاد نموده است.  این سیستم ، طراحی های انجام شده را در مقاطع مختلف ، مطالعه و کنترل نموده و در مرحله ساخت و اجرا نیز عملیات اجرایی را از نظر تطبیق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی تحت نظارت و کنترل دقیق قرار می دهد .

 واحد نظارت و کنترل کیفی

4- واحد اجرا

گروه مهندسی بین المللی طرح گستر با دراختیار داشتن متخصصین مجرب و کارآزموده در امر مدیریت پروژه ، گامی مطمئن در اجرای پروژه های EPC  و همچنین بهره برداری برداشته است . این متخصصین با نظارت عالیه بر عوامل دفتری و سایتی و با توجه به شرایط خاص پروژه های در دست اقدام و با حفظ ارتباط تنگاتنگ مابین گروههای طراحی و مهندسی و اجرا در پیشبرد هرچه بهتر پروژه ها گام بر می دارند . در این راستا گروه اجرا به عنوان بازوی عملی برای پیشبرد پروژه ها تحت نظارت مدیران پروژه و  سرپرستی سرپرستان کارگاه فعالیت های لازم را انجام می دهند .

واحد اجرا

5- واحد مالی و پشتیبانی

واحد مالی شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر ، به دلیل اهمیت تخصیص منابع مالی به پروژه های EPC و بهره برداری ، به عنوان پایه و اساس هر شرکت ، از مهمترین واحدهای موجود در مجموعه طرح گستر می باشد . کارشناسان مجرب این واحد زیر نظر مدیر مالی به انجام فعالیت می پردازند . مهمترین فعالیت مدیر این واحد ، با توجه به نیازهای پروژه و اولویت کارهای در دست اقدام و با استفاده از طبقه بندی اولویت سفارش ها و صورت وضعیت های ارسالی به این واحد و با هماهنگی با مدیران پروژه ها تخصیص منابع مالی به پروژه ها می باشد . از دیگر فعالیت های مهم مدیر این بخش می توان به  ایجاد هماهنگی بین دوایر مختلف امور مالی و نظارت بر انجام وظایف ، کنترل عملیات مالی و رعایت قوانین و مقررات مالی ، مالیاتی ، تجارت ، کار و تأمین اجتماعی و غیره و همچنین رعایت اصول و استانداردهای متداول و پذیرفته شده حسابداری ، نظارت بر عملیات تحریر دفاتر قانونی با در نظرگرفتن آئین نامه های مصوب قانونی و جلوگیری از تأخیر و تقدم ثبت ، نظارت بر اجرای دقیق سیستم ها و دستور العملهای مالی و حسابداری و پیشنهاد تغییرات لازم در سیستم ، کنترل ترازهای ماهیانه ، رفع اشکالات و ارائه طریق به منظور بهبود عملیات ، پاسخگویی به حسابرسان و رتق و فتق نیازهای اطلاعاتی آنها ، پاسخگویی به اداره دارایی ، سازمان تأمین اجتماعی ، تهیه صورتهای مالی در فرجه مقرر و همچنین تهیه گزارشات مالی مناسب در جهت آگاهی و راهنمایی مدیریت ، عضویت در کمیته بودجه به عنوان دبیر کمیته و پیگیری جهت تنظیم به موقع بودجه شرکت ، عضویت در کمیسیون معاملات ، هماهنگی روابط کارگری / کارفرمایی در جهت اجرایی قوانین کار و تأمین اجتماعی ، سازمانها و ارگانهای ذیربط ، نظارت بر انجام امور مربوط به احکام کارکنان از جمله مأموریت ـ مرخصی ـ معذوریت ـ سمت ـ تغییر سمت ـ انتقالی ـ تعیین حقوق ـ دستمزد ـ قرارداد کار ـ احکام پرد اخت مطالبات کارکنان ، تهیه و تدوین گزارشات لازم جهت ارائه به اعضای هیات مدیره ، اشاره کرد.


طراحی سایت