ایران سایت
خانه / مجید معصومی گودرزی

مجید معصومی گودرزی

نام و نام خانوادگی : مجید معصومی گودرزی 

تاریخ تولد : 1359

 سمت فعلی : ریاست هیئت مدیره

سوابق تحصیلی :

مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت تحول

سوابق اجرایی :

رییس هیأت مدیره در شرکت معدن کاوان احیاء سپاهان ، عضو هیأت مدیره در شرکتهای معدن ماکو ، توسعه انرژی اعتماد مهر کیش(ایمیدکو) ، مرآت پولاد ، بیمه تکایار و کشت و صنعت زرین دنا ، مشاوردرامورسازماندهی هولدینگها و شرکتهای تحت پوشش در صندوق بازنشستگی کشوری ، مدیر منابع انسانی ، مدیر تعالی سازمانی ، مدیر کیفیت و نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت ، مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت تعالی سازمانی (EFQM) ، عضو کمیته سرمایه گذاری و سرمایه برداری ، دبیر و عضو کارگروه نفت ، گاز و پتروشیمی ، عضو کمیته تحول سازمانی و عضو کمیته حقوق و دستمزد در شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ، مشاور در استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت آزمون احیاء سپاهان ، مشاور در طراحی ساختار سازمانی در هولدینگ ساختمانی و شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان ، مشاور در استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای تکادو و احیاءگستران و عضو هیأت مدیره و مدیرعامل در شرکت مهندسی طرح گستر .


طراحی سایت