ایران سایت
خانه / استراتژی های شرکت مهندسی طرح گستر

استراتژی های شرکت مهندسی طرح گستر

استراتژی شرکت مهندسی طرح گستر در راستای استراتژی های کلان مجموعه احیاء ، تعریف شده و به شرح زیر می باشند . این استراتژی ها در دوره های معین بازنگری شده و جهت دستیابی به آنها ، اهداف و برنامه های اجرایی لازم در بودجه عملیاتی شرکت معین و اجرا می گردد :

الف) اجرای صحیح تعهدات شرکت در قبال پروژه بهره برداری از کارخانجات کنسانتره ( فازهای 1 ، 2 و 3 )

اجرای صحیح تعهدات شرکت در قبال پروژه بهره برداری کارخانجات فاز 1 ، 2 و 3 شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان برمبنای اجرای سرفصل های استراتژیک ذیل :

 • دستیابی به شاخص میزان تولید برنامه ای
 • دستیابی به شاخص های کیفی محصول
 • تهیه و ارائه گزارشات مدون و موردی
 • بهبود سیستم های انتقال اطلاعات در سازمان
 • اجرای پروژه های مدیریت عملکرد سازمان 
 • اجرای پروژه های بهبود فرایندی
 • کاهش ریسک عدم تولید در اثر تامین نامناسب قطعات یدکی( زمانی و کیفی)
 • کاهش ریسک نبود اطلاعات فنی تجهیزات و قطعات
 • کاهش میزان وابستگی به قطعات چینی
 • استاندارد سازی فرایندهای سازمانی
 • افزایش نسبت تعداد پرسنل ایده پرداز
 • افزایش درصد پیشنهادات اجرا شده
 • تقویت واحد HSE و ایجاد محیطی امن با دستیابی به شاخص های واحد
 • بهبود نظام اداری با تدوین و اجرای آیین نامه های شرکت
 • افزایش رضایت شغلی کارکنان
 • بهبود سیستم ثبت و نگهداری اطلاعات
 • بهبود مکانیزم کنترل صحت اطلاعات
 • ایجاد بستر ارتباط رسمی شرکت با ساخت ایمیل شرکتی برای تمامی کارشناسان شرکت
 • ایجاد سیستم اشتراک گذاری اطلاعات(مابین دفتر تهران و سایت بهره برداری)
 • بهبود زیر ساخت شبکه در محل سایت بهره برداری
 • ایجاد دیتا بیس اطلاعات تولید و نت
 • ساخت داشبورد مدیریتی
 • تعیین ساختار گزارشات و زمانبندی تهیه آن ها

ب) افزایش تولید و کیفیت محصول کارخانجات کنسانتره

انجام پروژه های افزایش تولید و کیفیت محصول در کارخانجات کنسانتره فاز 1 ، 2 و3 شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان از طریق تعریف و اجرای پروژه های افزایش تولید و کیفیت محصول کارخانجات کنسانتره فاز 1 ، 2 و3

 افزایش تولید و کیفیت محصول کارخانجات کنسانتره

ج) توسعه و آموزش منابع انسانی :

با توجه به افزایش حجم عملیات جاری شرکت به دلیل حضور در پروژه های بهره برداری از کارخانجات تولید کنسانتره سنگ آهن فازهای 1 ، 2 و 3 شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان و استمرار فعالیت های خدمات مهندسی شامل مشاوره و نظارت بر پروژ های از سال1397 ، یکی از مهمترین اقدامات در راهبری شرکت در این مقطع جذب ، کنترل ، هدایت و آموزش مستمر منابع انسانی بر اساس سطوح مختلف سازمان،  با اتکا به دانش و تخصص فردی  به منظور نیل به اهداف شرکت می باشد که این امر با تهیه و تدوین استراتژی مناسب امکان پذیر گردید .

توسعه و آموزش منابع انسانی

د) توسعه بازار بر اساس دانش و تجربیات موجود

انجام توسعه بازار براساس ظرفیت و تجربیات موجود از طرق زیر :

 • بازاریابی پروژه های مشابه صنعتی و معدنی بالاخص بهره برداری از کارخانجات کنسانتره
 • توسعه نیروی انسانی براساس نیازهای پروژه های جدید
 • عقد قراردادهای مشارکت با شرکت های معتبر
 • توسعه فعالیت های شرکت در زمینه پروژه های درون سازمانی شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان
 • توسعه شرکت در زمینه های طراحی و مهندسی معکوس تجهیزات و قطعات کارخانجات کنسانتره

طراحی سایت