ایران سایت
خانه / معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی طرح گستر

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی طرح گستر

سلمان درویشی

رشته : مدیریت اجرایی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : ریاست هیئت مدیره

علیرضا محمدی

رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : عضو هیئت مدیره

سید سجاد حسینی

رشته : مهندسی مواد - جوشکاری

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

 طراحی سایت