ایران سایت
خانه / لیست سهامداران

لیست سهامداران

نام سهامدار تعداد سهام درصد
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 70.530،405 99/99 %
سایرین 69،595 0/001 %
مجموع سهامداران 70.600.000 100 %

تاریخ بروزرسانی : 1398/12/29


طراحی سایت