ایران سایت
خانه / معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی طرح گستر

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی طرح گستر

مجید معصومی گودرزی

رشته : مهندسی صنایع - مدیریت تحول

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : ریاست هیئت مدیره

سیوان محمدی

رشته : مهندس معدن

میزان تحصیلات : دکترای تخصصی

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

محمد علی صالحی

رشته : حسابداری

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : عضو هیئت مدیره

علیرضا محمدی

رشته : مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : مدیر عامل

 طراحی سایت