ایران سایت
خانه / علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

سمت:مدیرعامل

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

سوابق اجرایی :

مدیر پروژه در پروژه های شرکت مهندسی طرح گستر از سال 1390 الی 1399 ، مدیر پروژه شرکت مهندسی طرح گستر در کلیم پروژه های شرکت فولاد خوزستان سال 1394 الی 1395 ، مدیر پروژه شرکت مهندسی طرح گستر در تهیه طرح های توجیه فنی و اقتصادی پروژه های شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان از سال 1394، مدیر پروژه شرکت مهندسی طرح گستر در تهیه طرح های استراتژیک هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشور ، مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های شرکت مهندسی طرح گستر سال 1387 الی 1390 ، سرپرست دفتر فنی پیمانکار خصوصی در پروژه های شرکت جنرال مکانیک – انرژی اتمی اصفهان ZPP سال 1380 الی 1383، سرپرست دفتر فنی پیمانکار خصوصی در پروژه های شرکت آرمه نو –ساخت موتورخانه اصلی سایت FMP شرکت انرژی اتمی اصفهان سال 1385 الی 1386  ، سرپرست دفتر فنی پیمانکار خصوصی در پروژه های شرکت تهران جنوب سال 1386 در پروژه ساخت پتروشیمی ایلام ، سرپرست مناقصات در شرکت میکاسازه  سال 1384 الی 1385


طراحی سایت