ایران سایت
خانه / تجربه و سابقه در زمینه مشاوره و نظارت / همکاری با شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت ( ایلمیکو ) در زمینه خرید و تأمین تجهیزات پروژه ” خط لوله انتقال گاز زیرزمینی 20 اینچ و خط لوله انتقال نفت روزمینی 10 اینچ ، از منصور آباد تا گچساران

همکاری با شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت ( ایلمیکو ) در زمینه خرید و تأمین تجهیزات پروژه ” خط لوله انتقال گاز زیرزمینی 20 اینچ و خط لوله انتقال نفت روزمینی 10 اینچ ، از منصور آباد تا گچساران

پیرو برنده شدن شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت ( ایلمیکو ) در مناقصه ” خط لوله انتقال گاز زیرزمینی 20 اینچ و خط لوله انتقال نفت روزمینی 10 اینچ ، از منصور آباد تا گچساران ” ، شرکت مهندسی طرح گستر با توجه به سوابق انجام پروژه های مشابه ، جهت تأمین و خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه ، دعوت به همکاری به صورت خدمات مشاوره گردید. در این خصوص این شرکت اقدام به استعلام قیمت از تأمین کنندگان مورد تأیید شرکت مناطق نفتخیز جنوب ( کارفرمای پروژه )  ، نمود و نتایج در اختیار شرکت ایلمیکو قرار داده شده است .


طراحی سایت