ایران سایت
خانه / تجربه و سابقه در زمینه مشاوره و نظارت / انجام مطالعات بازار و بررسی دیدگاه استراتژیک برای سرمایه گذاری کارخانه گندله سازی

انجام مطالعات بازار و بررسی دیدگاه استراتژیک برای سرمایه گذاری کارخانه گندله سازی

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان با توجه به استراتژیهای مدون ، در حال توسعه زمینه های فعالیت خود در پروژه های صنعتی و معدنی ، نفت ، گاز و پتروشیمی ، حمل و نقل بندری و .. می باشد. با توجه به گستردگی این امور ، وجود یک بخش مشاوره ای و نظارت فنی و مهندسی می تواند علاوه بر ایجاد هم افزایی ، از جزیره ای شدن امور ، جلوگیری و کلیه فعالیت ها را به صورت سیستماتیک و متمرکز برنامه ریزی و کنترل نماید.لذا با توجه به وجود پتانسیل و سوابق اجرایی شرکت مهندسی طرح گستر این شرکت اقدام به ارائه پیشنهاد خود ، در غالب طرحی برای ایفای نقش مذکور برای انجام تمامی امور مشاوره و نظارت عالیه بر پروژه ها نمود. شایان ذکر است که شرکت مهندسی طرح گستر این نقش را در کمیته چرخه فولاد (پروژه های کنسانتره و گندله شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان) به عنوان مشاور و نظارت عالیه ، برعهده داشته و عملکرد موفقی نیز داشته است و تمامی موارد براساس شرح وظایف معین شده به خوبی درحال اجراست. لذا این شرکت با تمام توان و پتانسیل خود در جهت برنامه ریزی دقیق و اجرای منظم موارد فوق آمادگی خود را اعلام نمود. که اولین ثمره آن پروژه انجام مطالعات بازار و بررسی دیدگاه استراتژیک برای سرمایه گذاری کارخانه گندله سازی بوده است.


طراحی سایت