ایران سایت
خانه / برخی از تجربیات و سوابق اجرایی در زمینه پروژه های EPC / انجام مطالعات سیستماتیک و بررسی نقاط قوت و ضعف در خصوص صنایع مختلف ( فولادی ، پتروشیمی و معادن ) و بررسی فرصتها و تهدیدهای موجود پیرامون سرمایه گذاری در صنایع مدنظر در داخل و خارج کشور با رویکرد استراتژیک

انجام مطالعات سیستماتیک و بررسی نقاط قوت و ضعف در خصوص صنایع مختلف ( فولادی ، پتروشیمی و معادن ) و بررسی فرصتها و تهدیدهای موجود پیرامون سرمایه گذاری در صنایع مدنظر در داخل و خارج کشور با رویکرد استراتژیک

در راستای اهداف شرکت مهندسی طرح گستر در خصوص انجام خدمات مشاوره در زمینه های مطالعات و سرمایه گذاری های استراتژیک جهت ورود سرمایه گذاران کشور به بازارهای جهانی در بستری امن ، این شرکت مبادرت به عقد قرارداد در خصوص انجام مطالعات فراگیر در صنایع مختلف از جمله فولاد ، پتروشیمی و معادن با شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری نمود . این شرکت از اردیبهشت ماه سال 1395 اقدام به عقد قرارداد فوق در جهت مشاوره برای سرمایه گذاری و ورود صندوق بازنشستگی کشور به صنایع مختلف نمود. تا پایان سال 1395 کلیه تعهدات این شرکت در دو فاز مجزا به کارفرما تحویل گردیده است . فاز یک شامل گزارش کامل وضعیت معادن و صنایع فولادی ایران و جهان برای ورود به سرمایه گذاری در این صنایع و فاز دوم شامل گزارش کامل در ارتباط با وضعیت پتروشیمی ایران و جهان و ارائه راه کارهای استراتژیک برای سرمایه گذاری در این صنعت بوده است. با توجه به رضایت کامل کارفرما ، امید است بتوان در پروژه های مشترک آتی با صندوق بازنشستگی کشور مشارکت نمود.


طراحی سایت