ایران سایت
خانه / برخی از تجربیات و سوابق اجرایی در زمینه پروژه های EPC / بهره برداری از کارخانجات کنسانتره فاز های 1 ، 2 و 3 شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

بهره برداری از کارخانجات کنسانتره فاز های 1 ، 2 و 3 شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

شرکت مهندسی طرح گستر با تکیه بر تجارب ارزشمند ، بازاریابی صحیح  ، دانش و تخصص موجود در سطوح مختلف سازمانی خود و سایر پتانسیل های موجود و همچنین نیاز مبرم کارخانه فاز 2 تولید کنسانتره شرکت معادن سنگ آهن به اصلاحات فرآیندی و تغییرات در طراحی خطوط تولید ، با دانش روز دنیا یه منظور بهره برداری صحیح از فاز مذکور ، موفق به عقد قرارداد در جهت بهره برداری از فاز 2 کارخانه کنسانتره سنگ آهن شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در سال 1397 گردید. پس از عملکرد موفق این شرکت در بهره برداری از فاز 2 و با توجه به سیاستگذاری جدید شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در خصوص بهره برداری از کلیه کارخانجات کنسانتره سنگ آهن به صورت متمرکز و با توجه به رزومه موفق شرکت طرح گستر  ، این شرکت موفق به عقد قرارداد بهره برداری در ارتباط با کارخانجات کنسانتره فاز 1 و 3 شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان از آذرماه 1398 گردید . شایان ذکر است که ظرفیت هر کدام از فازهای سه گانه 500 هزار تن در سال می باشد لیکن با توجه به اقدامات اصلاحی برنامه ریزی شده و پروژه های افزایش بهره وری تعریف شده امید است تا پایان سال 1399 به ظرفیت مجموعا 2 میلیون تن دست یابیم.

تصاویر پروژه


طراحی سایت